Szavatosság – Általános feltételek

 

A mitbach-konyha.com weboldalt működtető ODPAM Kft. által önként vállalt szavatossági

kötelezettség általános feltételei a fogyasztói szerződés keretében vásárolt termékekre. Jelen

szavatossági feltételek a fogyasztó jogszabályból eredő szavatossági jogait, továbbá a

kötelező jótállás hatálya alá eső termékek esetében a rendeletben meghatározott fogyasztói

jogokat nem érintik, ezek a jogok a fogyasztót megilletik.

 

Mit teszünk probléma esetén?

 

Megvizsgáljuk a terméket és eldöntjük, hogy a jótállási kötelezettsége fennáll-e az adott

esetben. Ehhez szükségünk van írásos reklamáció benyújtására fénykép mellékelésével a

mitbach-kitchen@gmail.com e-mail címre. Jogos reklamáció esetén a fogyasztó elsődlegesen

javítást, cserét, másodlagosan árleszállítást kérhet vagy elállhat a vásárlástól. A szavatosság a

fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti. A mitbach-konyha.com megjavítja a hibás

terméket, vagy egy ugyanolyan, illetve egy annak megfelelő termékre cseréli

értékegyeztetéssel, vagy visszatéríti a termék árát. Amennyiben az árucikket a mitbach-

konyha.com már nem árusítja, gondoskodik annak – a választékban rendelkezésre álló, az

eredeti termékkel megegyező értékű és funkcióban hasonló termékkel való – pótlásáról. A

mitbach-konyha.com minden esetben maga határozza meg, hogy mi számít megfelelő

pótlásnak. A szavatosság a termék eredeti vásárlásának értékéig terjed.

 

A szavatosság érvényesítésének feltételei

 

Mivel a szavatosság a termék vásárlásának napjától érvényes, ezért annak igazolásához

szükség van az eredeti számlára, nyugtára.

 

Kivételek

 

A szavatosság nem vonatkozik olyan termékekre, amelyeket helytelenül tároltak, illetve

szereltek össze, nem megfelelően vagy nem rendeltetésszerűen használtak, módosítottak,

vagy helytelenül, nem megfelelő módszerrel vagy tisztítószerrel tisztítottak. A szavatosság

nem vonatkozik a normál használatból adódó kopásra, elhasználódásra, vágásra vagy

karcolásra, ütés vagy baleset által okozott sérülésre. A termékek csak beltéri használatra

alkalmasak, hacsak erre vonatkozóan nincs konkrét utalás a termék csomagolásán vagy a

termékleírásban. A garancia nem érvényesíthető, ha a terméket kültéren vagy nedves

környezetben tartották (kivéve a kültéri használatra javasolt termékek esetében).

 

Használati útmutatók

 

A garanciális igény csak akkor érvényesíthető, ha minden esetben követed az adott termékre

vonatkozó összeszerelési útmutatót.

 

A garancia tartalma és időtartalma

 

A konyhabútorokra 12 évi szavatosságot, míg minden egyéb a honlapon megtalálható saját

gyártású termékre 24 havi szavatossági kötelezettséget vállalunk. A garancia idejét a vásárlás

napjától számítjuk. A garancia kizárólag a termékek háztartásban történő használatára és

háztartási mennyiségre vonatkozik. Az általunk forgalmazott, de nem általunk gyártott

termékek esetében a jótállás idejét minden esetben a termék gyártója, illetve importőre által

meghatározott szavatossági-jótállási feltételek érvényesek.